Wachtwoord vergeten?

NIEUWS

Artikel uit Het Waterschap over KIJK
(11/01/2018)

Sinds oktober 2016 werken wij samen met Infram, Crux en Greenrivers aan het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Bijzonder was dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dit project op basis van partnerschap wilde realiseren. Uit het interview met heemraad Toon van der Klugt in het blad Het Waterschap blijkt dat door deze werkwijze de tegenstelling tussen ingenieursbureau en waterschap doorbroken is. Lees verder…


Beplanting Zoetermeerse Rijweg aangebracht
(05/01/2018)

Het beplantingsplan dat wij afgelopen zomer opstelden om de bestaande groenstructuur van de Zoetermeerse Rijweg in Den Haag aan te vullen is inmiddels uitgevoerd. De totale aanplant omvat 100 stuks bestaande uit 19 verschillende soorten en cultivars. Bij de sortimentskeuze is rekening gehouden met de standplaatsfactoren: bodem, vocht, (zee)wind en de ruimte boven- en ondergronds. Lees verder…


Commissievergadering gemeente Someren
(17/11/2017)

Op woensdag 15 november was de vergadering Commissie Ruimte. Het tweede agendapunt was het beschikbaar stellen van extra krediet voor het project herinrichting Loovevijvers waar wij het ontwerp en bestek voor opstellen. Gedurende de planvorming kwamen diverse meekoppelkansen naar voren waardoor een grotere investering leidt tot forse besparingen op de langere termijn. Lees verder…


Inloopmiddag en -avond Gendtse Waard
(26/10/2017)

Op woensdag 25 oktober organiseerden K3Delta en Rodruza B.V. een inloopmiddag en –avond over het natuurontwikkelingsplan voor de Gendtse Waard. Ons ontwerpteam maakt de ontwerpen en was aanwezig om toelichting te geven op o.a. het ontwerp en de achtergrond van het project. Lees verder…


Maquette nieuw systeem voor het maken van land
(14/11/2017)

Tijdens de beurs Water in de Openbare Ruimte heeft Van Aalsburg Griendhouthandel samen met BWZ Ingenieurs en RWP Projectmanagement een nieuw, gepatenteerd systeem gepresenteerd om bagger te gebruiken bij het maken van nieuw land. De door ons vervaardigde maquette trok de aandacht van vele bezoekers. Lees verder…


Bewoners denken mee over ontwerp waterberging
(10/11/2017)

Gemeente Maasdriel en waterschap Rivierenland gaan ruimte maken voor water. Omwonenden van de toekomstige waterberging bij de Gouwakker in Hedel, konden op 8 november meedenken over de inrichting hiervan. BWZ Ingenieurs ondersteunt gemeente en waterschap met het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van de ontwerpen voor in totaal vier locaties. Lees verder…


1   2   3 > >> Page:  / 30

Bookmark and Share