BWZ

Landschapsontwerp


Landschapsontwerp omvat het gehele stapsgewijze proces vanaf inventarisatie tot en met het opstellen van gedetailleerde ontwerpen. Het doel van een landschapsontwerp is het zorgvuldig inpassen van ontwikkelingen in een bestaande of nieuwe situatie en daarbij rekening houden met zowel de vraagstelling van de opdrachtgever als de eisen en randvoorwaarden van de belanghebbenden en het plangebied. De plangebieden variëren van stedelijk tot landelijk gebied, natuurgebieden of nieuw te realiseren land.

BWZ Ingenieurs is regelmatig verantwoordelijk voor zowel het gehele ontwerpproces als voor één of meerdere fasen hiervan. Het ontwerpproces is op te delen in de volgende fasen en stappen:

 1. Vraagstelling en afkadering
 2. Inventarisatie en analyse
 3. Programma van eisen
 4. Visievorming
 5. Schetsontwerp
 6. Voorlopig ontwerp
 7. Definitief ontwerp
 8. Communicatie / uitdragen ontwerp
 9. Beplantingsplannen
 10. Beheerplannen / beheerraming
 11. Visualisaties
 12. Detaillering / uitvoeringsontwerp
 13. 3D-modellering

Door de nauwe samenwerking van diverse vakdisciplines binnen BWZ Ingenieurs worden de eisen en randvoorwaarden vanuit deze vakgebieden (ecologie, hydrologie, economische haalbaarheid, beheer, civiel) meegenomen in het ontwerpproces. Tevens wordt onze ontwerpkennis veelvuldig ingezet in tendercombinaties en ter beoordeling van opgestelde plannen.

Inrichtingsplan Bemmelse Waard - BWZ Ingenieurs

Het niveau van uitwerken wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. De communicatie en presentatie van het ene project voldoet met technische AutoCAD-tekeningen, terwijl het andere project beter met handgetekende plankaarten, 3d-modellen en/of impressies wordt overgebracht. BWZ Ingenieurs heeft een uitgebreide portfolio opgebouwd met daarin verschillende grafische technieken.

Het (ontwerp)team van BWZ Ingenieurs staat voor haalbare en breed gedragen ontwerpen!