Wachtwoord vergeten?

Geotechniek

Het vakgebied van de geotechniek speelt zich vooral onder het maaiveld af en legt de link tussen grondmechanica en funderingstechniek. Kennis van de geotechniek is onder meer van belang voor het bepalen van overhoogte of een ophoogschema met behulp van zettings- en stabiliteitsberekeningen. Maar ook het uitvoeren van sterkteberekeningen van grondkerende constructies, verankeringen en funderingen op staal en palen behoren tot het geotechnisch werkveld. Tenslotte is monitoring een zeer belangrijk instrument voor inzicht, controle/verificatie en risicobeheersing.

BWZ Ingenieurs beschikt over de kennis en de instrumenten om geotechnische analyses voor u uit te voeren of geotechnisch advies te geven. Voor de interpretatie van sonderingen, de bepaling van zettingen (zakking), stabiliteit (veiligheid tegen bezwijken van een grondlichaam of grondkerende constructie) en draagkracht van een fundering op staal of palen maken wij gebruik van de Deltaresprogramma’s D-Foundations, D-Settlement, D-Geo Stability, D-Sheet Piling, en D-Pile Group.

Bodemopbouw in dijk

Tijdens en na de uitvoering kunnen wij voor u de monitoring verzorgen die u inzicht geeft in het zetting-tijd verloop of de stabiliteit van een grondlichaam. Middelen als zakbaken, waterspanningsmeters en perkoenpalen worden hiervoor gebruikt.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn onder andere:

-       interpretatie sonderingen;

-       bepalen overhoogte;

-       bepalen ophoogschema;

-       ontwerp grondkerende constructies zoals damwanden, combiwanden, CB-wanden etc.;

-       ontwerp paalfundering;

-       draagkrachtberekening fundering op staal;

-       opstellen monitoringsplan en uitvoeren monitoring zetting en stabiliteit van grondlichamen.

Glijcirkel berekend met D-Geo Stability


Bookmark and Share