Wachtwoord vergeten?

Infrastructuur


Klik op de projectnaam om het project te bekijken.

Genereer projectensheet

Bouwrijp maken Oosterheem
(06/10/2016)

In opdracht van gemeente Zoetermeer heeft BWZ Ingenieurs het bouwrijp maken van een deel van woonwijk Oosterheem voorbereid. Het werk bestond uit het inpassen van een nieuw rioleringsstelsel in een bestaand stelsel. Het tracé van de nieuwe riolering wordt tijdelijk als bouwweg ingericht ten behoeve van de huizenbouw. Lees verder…

Ontwerp faunapassage Krakelingweg
(07/07/2015)

Onder de Krakelingweg liggen drie faunapassages als mitigatie voor de werkzaamheden aan en de barrièrewerking van deze nieuwe uitvalsweg. Eén faunapassage is nog niet in gebruik, omdat de bovengrondse aansluiting tijdens de aanleg in 2012 aan één zijde niet gerealiseerd kon worden. Gemeente Zeist heeft BWZ Ingenieurs gevraagd hiervoor een oplossing uit te werken. Lees verder…

Faunapassage N212
(06/01/2014)

Provincie Utrecht heeft tussen Groot Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden een faunapassage onder de N212 aangelegd. Daarmee hebben diverse beschermde soorten ruim baan gekregen. BWZ heeft de complete engineering verzorgd waaronder aanvullend onderzoek, constructieve berekeningen, opstellen van een RAW bestek en begeleiding van de aanbesteding. Lees verder…

Hoogwatervoorzieningen Oud-Kamerik
(12/03/2012)

In opdracht van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft BWZ voor drie locaties in Oud-Kamerik een ontwerp gemaakt. Tijdens hoogwater ondervonden deze locaties in de polder hinder door de lage ligging ten opzichte van het waterpeil. Na een uitgebreide inventarisatie en gesprekken met bewoners is voor alle locaties een passend ontwerp met werkomschrijving gemaakt. Lees verder…


Bookmark and Share

Selecteer projecten