Wachtwoord vergeten?

Schrijven van EMVI-plannen

De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is een instrument van aanbestedende diensten als waterschappen, gemeenten en provincies om innovatie en creativiteit  te stimuleren. In het plan van aanpak (EMVI-plan) dat vaak gevraagd wordt, kunnen ideeën worden uitgewerkt en gepresenteerd om meerwaarde te leveren. Afhankelijk van de weging EMVI/prijs kan je als opdrachtnemer je op meer onderscheiden dan alleen prijs.

BWZ Ingenieurs heeft de laatste jaren veel kennis en ervaring opgedaan met het schrijven van, vaak winnende, EMVI-plannen voor aannemers in de GWW-sector. Door de combinatie van een goede theoretische achtergrond met een uitvoeringservaring in de praktijk bezit BWZ Ingenieurs alle eigenschappen om een goed EMVI-plan te schrijven, welke ook uitvoerbaar is in de praktijk!

Ter voorbereiding op een EMVI-aanbesteding wordt door BWZ Ingenieurs eerst een project gerelateerde analyse uitgevoerd gericht op de werkzaamheden en de omgeving. Op basis van deze analyse wordt bepaald hoe meerwaarde kan worden geboden binnen het project. Dit vormt de basis van het opstellen van de gevraagde EMVI-documenten genoemd in de selectieleidraad, zoals:

  • Plan van Aanpak, inclusief planning en risicodossier
  • Projectbeheersing
  • Communicatieplan
  • Bereikbaarheidsplan
  • Omgevingsmanagementplan
  • Verkeersplan
  • Duurzaamheidsplan

Bookmark and Share