BWZ

DIENSTVERLENING


BWZ Ingenieurs is actief in de volgende werkgebieden:

Gebiedsinrichting
Het uitwerken van o.a. inrichtingsvisies in ontwerpen, bestekken of andere contractvormen en uitvoeringsbegeleiding.

Waterbeheer & veiligheid
Onderzoek, advies en beleidsondersteuning waarna ontwerp, bestek (of andere contractvorm) en uitvoeringsbegeleiding van maatregelen kunnen volgen.

Infrastructuur
Het uitwerken van technische ontwerpen, bestekken en uitvoeringsbegeleiding voor civiele constructies zoals wegen, bruggen en pleinen.