Wachtwoord vergeten?

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit. Veranderingen in functies geeft...

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit. Veranderingen in functies geeft...

Water & veiligheid

Aan de slag met de uitvoering!  Water speelt een belangrijke rol in Nederla...

Water & veiligheid

Aan de slag met de uitvoering!  Water speelt een belangrijke rol in Nederla...

Infrastructuur

Intensief gebruik. In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en...

Infrastructuur

Intensief gebruik. In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en...

Infrastructuur

Intensief gebruik.

In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en een grote mobiliteitsbehoefte, vraagt infrastructuur veel aandacht. Infrastructuur speelt een sleutelrol bij de inrichting van stedelijke en landelijke gebieden. Infrastructurele projecten worden steeds complexer en er zijn steeds meer aspecten bij betrokken zoals landschappelijke inpassing, duurzaamheid en beleving.

In het bijzonder bij de (her-)inrichting van stedelijke gebieden moet steeds meer worden afgestemd op meervoudig ruimtegebruik. De openbare ruimte is voor mensen gemaakt en wordt door mensen gebruikt. De kwaliteit van de openbare ruimte vraagt daardoor een zorgvuldige inpassing in de omgeving. Een juiste afstemming van de openbare ruimte op aangesloten gebouwen, wegen, groen en water, bepaald het sfeerbeeld waarin de gebruiker zich beweegt. Als de functies en de schoonheid goed samengaan, neemt de belevingswaarde en de waardering toe.

Onze aanpak van de openbare ruimte

Wij adviseren en ontwerpen doordachte oplossingen voor ontsluitingen, verbindingen en kunstwerken. Maakbaarheid en een duurzame inrichting van de omgeving zijn hierin leidend. Daarnaast bieden we maatwerk in planvorming, ontwerp en detaillering, waarbij we ons richten op onderhoudsarme ontwerpen en duurzaam materiaalgebruik.

BWZ Ingenieurs heeft ruime ervaring in projecten, waarin vele facetten van de inrichting van de openbare ruimte in het stedelijk gebied aan de orde komen.

Voor u werken wij aan realistische oplossingen voor de inrichting van openbare ruimten. Van visievorming tot uitvoeringsbestek zijn uw ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken bij ons in goede handen. Haalbaarheidsonderzoeken, verkeerstechnische ontwerpen, 3D ontwerpen, geïntegreerde contracten, aanbestedingsvormen en projectmanagement maken onderdeel uit van ons werkpakket. Inzicht, technische kennis en creatief mee- en vooruit denken zijn een belangrijke toegevoegde waarde in onze dienstverlening. Samen met u, betrokken collega’s en overige partijen werken wij de projectopgave uit tot een concreet en haalbaar plan waarin de diverse eisen en wensen tot uitdrukking komen. Een duurzame gebiedskwaliteit is daarbij het uitgangspunt. Van ons kunt u daarbij op een proactieve en zelfstandige houding rekenen.

Voor u kunnen wij verzorgen:

• Project- en procesmanagement

• Opstellen van inrichtingsvisies en haalbaarheidsplannen

• Technisch uitwerking van plannen tot ontwerp (VO, DO, UO)

• Vervaardigen RAW-bestekken

• Contractvorming UAV-gc (vraagspecificaties e.d.)

• Vergunningenmanagement

• Risicomanagement

• Opstellen kostenramingen, waaronder SSK-systematiek

• Begeleiden aanbestedingstrajecten

• Directievoering en dagelijks toezicht uitvoering werken

• Inventarisatie en monitoring

• Beheer- en onderhoudsplannen


Bookmark and Share