Wachtwoord vergeten?

Boomveiligheidcontroleur (BVC)

Alle bomen in Nederland vallen binnen de geldende wettelijke zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat u als boomeigenaar verplicht bent uw bomen periodiek te laten controleren door een deskundige.

Onze boom veiligheid controleur is in bezit van het door Groenkeur erkende certificaat en voert de boomveiligheidscontroles en registraties uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assesment). Hierbij wordt gekeken naar de lichaamstaal van de boom en of deze biologische en mechanische gebreken vertoont. De bevindingen worden gerapporteerd en eventuele vervolgstappen worden geadviseerd.

Wilt u voorkomen dat u niet voldoet aan de zorgplicht en daarmee aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade door uw bomen? Laat dan uw bomen regelmatig controleren en volg de geadviseerde maatregelen op. Zo worden voorzienbare schaderisico’s, zoals tak-, stambreuk en instabiliteitgevaar, beperkt.

Binnen projectteams wordt de kennis van onze controleur ingezet bij de omgang met nieuwe en bestaande bomen en bij het opstellen van beheerplannen. De keuze om bomen te behouden of te vervangen vraagt de nodige vakkennis en kan afhankelijk zijn van de soort en huidige staat en daarmee de boomveiligheid en toekomstbestendigheid oftewel duurzaamheid van het project.


Bookmark and Share