Wachtwoord vergeten?

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit. Veranderingen in functies geeft...

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit. Veranderingen in functies geeft...

Water & veiligheid

Aan de slag met de uitvoering!  Water speelt een belangrijke rol in Nederla...

Water & veiligheid

Aan de slag met de uitvoering!  Water speelt een belangrijke rol in Nederla...

Infrastructuur

Intensief gebruik. In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en...

Infrastructuur

Intensief gebruik. In een land als Nederland, met een intensief ruimtegebruik en...

Gebiedsinrichting

Duurzame gebiedsinrichting vanuit integraliteit.

Veranderingen in functies geeft verandering van inrichting. De inrichting van een huis van begin 1900 wijkt sterk af van nu. Eerst stond de kachel, als warmtebron en kooktoestel, centraal in de kamer. Nu is het zitcomfort meestal afgestemd op de positie van een beeldscherm. In de buitenruimte gaat het niet anders en is functieverandering ook bepalend. Zo wordt de inrichting van beekdal, uiterwaard, droogmakerijen en stedelijk uitloopgebied meer en meer afgestemd op meervoudig ruimtegebruik voor mens, watersysteem en natuur.

BWZ Ingenieurs werken aan realistische oplossingen voor de inrichting van gebieden. Van visievorming tot uitvoerings- bestek zijn uw ruimtelijke vraagstukken bij ons in goede handen. Wij hebben veel ervaring met de inrichting van het landelijk gebied, het stedelijk gebied en het grensvlak daartussen op verschillende schaalniveaus. Voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel publiek als privaat, hebben wij projecten in uitvoering en gerealiseerd.

Samen met u, betrokken collega’s en overige partijen werken wij de projectopgave uit tot een concreet en haalbaar plan waarin uw eisen en wensen tot uitdrukking komen. Wij zien het werkproces niet als afzonderlijke werkzaamheden die elkaar in de tijd opvolgen, maar vooral als creatief denk- en werkproces waarin wij u meenemen naar de best denkbare combinaties van maatregelen. Wij pakken de projectopgave op een creatieve, open manier en met een integrale kijk op. Van ons kunt u daarbij een pro-actieve en zelfstandige houding verwachten. Overleg heeft veelal de sfeer van een werkatelier waarin oplossingen worden aangedragen, argumenten worden uitgewisseld en beslissingen worden genomen.

Een dergelijk aanpak stelt eisen aan de mensen die de opdracht uitvoeren. Wij werken in multidisciplinaire teams met mensen die integraal en analytisch op het vereiste abstractieniveau kunnen werken, die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en gewend zijn uitvoeringsgerichte oplossingen te zoeken.

Voor u kunnen wij verzorgen:

 • Project- en procesmanagement
 • Opstellen van inrichtingsvisies en -plannen
 • Technische uitwerking visies en plannen
 • Vervaardigen RAW-bestekken
 • Contractvorming UAV-gc (vraagspecificaties e.d.)
 • Vergunningenmanagement
 • Risicomanagement
 • Opstellen kostenramingen, waaronder SSK-systematiek
 • Begeleiden aanbestedingstrajecten
 • Directievoering en dagelijks toezicht uitvoering werken
 • Beheer- en onderhoudsplannen


Bookmark and Share